Muutoksia arvonlisäverolakiin

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset (He 363/2014), joiden mukaan arvonlisäverolakia muutetaan siten, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostetaan 30 000 euroon.

Myös kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Lakeja sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.